آخرین خبر ها
معاون وزیر صمت مطرح کرد:
سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک قابل افزایش است
24/مهر/1398

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با سرمایه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای تضمین تسهیلات دریافتی توسط واحدها، راه اندازی شده است که سرمایه آن قابل افزایش است.