How To Take Better Concert Pictures in 30 Seconds
9 خرداد

نقش صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در تسهیل تامین مالی زنجیره‌ تامین

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تلاش دارد در سال 1402 با همکاری بانک‌های عامل طرف قرارداد و کارگزاران خود اقدام به توسعه فعالیت از طریق طراحی محصولات جدید و تزریق منابع در حوزه تامین مالی صنایع کوچک در بستر SCF کند تا بتواند علاوه بر افزایش ارائه خدمات به فعالان اقتصادی حوزه صنعت، فرهنگ استفاده از این ابزار نوین را توسعه دهد.

تیزر