آخرین خبر ها
در نشست آنلاین «طبیب زاده» و «مقیسه» مطرح شد:
استفاده از خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای گسترش اشتغال و صادرات در استان کرمان
6/آبان/1399

محمدحسین مقیسه، گفت: از اولویت‌های صندوق برای صدور ضمانت‌نامه، می‌توان به طرح های دانش بنیان، واحدهای صادراتی، طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید برای واحدهای فعال، طرح های توسعه‌ای فعال با ظرفیت کامل و طرح‌های اشتغال‌زا اشاره کرد.