آخرین خبر ها
با امضا تفاهم نامه:
سامانه کسب و کار به کسب و کار(سککوک) وارد مرحله اجرایی شد
25/آذر/1396

تفاهم نامه همکاری در سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار(سککوک) بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن امضا شد.