آخرین خبر ها
مقیسه تشریح کرد:
اقدامات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پس از حادثه زلزله کرمانشاه
26/آبان/1397

در آستانه اولین سالگرد حادثه تلخ زلزله استان کرمانشاه، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اقدامات این صندوق را برای واحدهای صنعتی آسیب دیده از این حادثه، تشریح کرد.