نمابشگاه توانمندی‌های صنعتی خوزستان

نهمین نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی مهندسی خوزستان با رویکرد توسعه صادرات از 8 تا 11 بهمن ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی منطقه آزاد اروند برگزار شد. شرکت‌های صنعتی که اکثرا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند از استان‌های مختلف کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

تاریخ: 1398/11/13