آخرین خبر ها
مدیر اعتبارسنجی و صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
پیشنهاد تاسیس «بانک صنایع کوچک و متوسط» در حمایت از بنگاه‎‌های کوچک
12/اسفند/1399

فرهاد محمدخواه گفت: صنایع کوچک، متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال بویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است.