آخرین خبر ها
مقیسه اعلام کرد:
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از لیست واگذاری ها خارج شد
20/شهریور/1397

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: در جهت حمایت از تولید و حمایت از واحدهای تولیدی با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت این صندوق از لیست واگذاری ها خارج شد.