خدمات الکترونیک

بیانیه حریم خصوصی

اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، همه اطلاعاتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در «پایگاه اینترنتی صندوق» (www.sif.ir) یا «سامانه صدور ضمانت‌نامه صندوق» (zemanat.sif.ir) وارد می‌‌کنند، از حفاظت این صندوق برخوردار خواهند بود و حفظ حریم خصوصی تضمین می‌‌شود.

هنگام استفاده از «سامانه صدور ضمانت‌نامه»، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست اطلاعات مختلف هویتی، مالی، حقوقی و... را در سامانه وارد کنند. در اینجا تأکید می‌کنیم از این اطلاعات صرفاً براساس اصول مطرح‌شده در این بیانیه استفاده خواهد شد. البته، تعهدات و مسئولیت‌های این صندوق به توانایی‌ها و امکانات محدود بوده و در قبال اقدامات مجرمانه یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات این صندوق نباشد، مسئولیت یا تعهدی وجود نخواهد داشت. ممکن است در آینده تغییراتی در این بیانیه اعمال شود. شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجادشده مطلع شوید.

اطلاعات جمع‌آوری‌شده از متقاضیان

برای متقاضیان حقیقی و حقوقی، با توجه به نوع خدمت درخواستی در «سامانه صدور ضمانت‌نامه»، اطلاعات ذیل ممکن است جمع‌آوری شود:

  •  اطلاعات هویتی، مالی و شغلی‌؛

  •  اطلاعات تماس ازجمله تلفن، نشانی، آدرس ایمیل؛

  •  اطلاعات هویتی ضامن‌ها‌؛

  • اطلاعات مالی و حقوقی شرکت.

هنگام استفاده از «پایگاه اینترنتی صندوق»، به‌ویژه در بخش‌های «ارتباط مستقیم با مدیرعامل»، «سامانه انتقادها و پیشنهادها» و «نظرسنجی»، نام و شماره تماس و اطلاعات ابرازی فرد در سیستم ثبت می‌شود.

موارد استفاده از این اطلاعات

اطلاعات واردشده در «سامانه صدور ضمانت‌نامه»، صرفاً برای شناخت نیازهای متقاضی، اعتبارسنجی متقاضی حقیقی یا حقوقی و تصمیم‌گیری درخصوص ارائه خدمت (صدور ضمانت‌نامه) استفاده می‌شود.  

از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در «پایگاه اینترنتی» صرفاً برای منظور بیان‌شده هنگام پرکردن اطلاعات استفاده می‌شود.

نحوه برقراری امنیت اطلاعات

این صندوق متعهد می‌شود امنیت اطلاعات متقاضیان را تضمین کند. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات برخط (آنلاین)، از همه ابزارهای امنیتی استفاده می‌شود.

امنیت اطلاعات هنگام ورود به لینک سایر پایگاه‌های اینترنتی

احتمال دارد هنگام بازدید از «پایگاه اینترنتی» این صندوق، بازدیدکننده از طریق لینک وارد سایر پایگاه‌های اینترنتی وزارتخانه، بانک‌ها و... بشود. در این حالت حواستان باشد از پایگاه اینترنتی صندوق خارج و وارد پایگاه اینترنتی دیگری شده‌اید که این صندوق بر آن‌ها کنترلی ندارد. برای اطلاع از آن پایگاه‌های اینترنتی باید به «بیانیه حفظ حریم خصوصی»‌ پایگاه مربوطه مراجعه کنید.

حفاظت اطلاعات خصوصی

اطلاعات خصوصی بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتی و استفاده‌کنندگان از «سامانه صدور ضمانت‌نامه» صرفاً در اختیار این صندوق خواهد بود و به‌هیچ‌وجه (به‌جز حکم از مراجع قضائی) در اختیار سایر اشخاص قرار نمی‌گیرد. امنیت و حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران «پایگاه اینترنتی» و «سامانه صدور ضمانت‌نامه» مهم‌ترین اولویت این صندوق است.