خدمات الکترونیک

فرایند صدور انواع ضمانت‌نامه «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»

از طریق سامانه zemanat.sif.ir