خدمات الکترونیک

راهنمای ثبت درخواست ضمانت‌نامه

متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه می‌توانند با مراجعه به سامانه zemanat.sif.ir  برای درخواست ضمانت‌نامه، تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

برای آشنایی بیشتر با نحوه درخواست ضمانت‌نامه در این سامانه به فایل ذیل مراجعه کنید.