خدمات الکترونیک

ضمانت‌نامه پیمانکاری

متقاضیان: صنایع کوچک با کمتر از 50 نفر.

ذی‌نفعان: کارفرمایان، خریداران یا تأمین‌کنندگان مواد اولیه.

درصد پوشش: 100 درصد.

ضمانت‌نامه پیمانکاری (غیراعتباری) به‌نفع کارفرما/خریدار/تأمین‌کننده مواد اولیه صادر می‌شود. درصد پوشش ضمانت‌نامه 100 درصد مبلغ تعیین‌شده در قرارداد پایه است. انواع این ضمانت‌نامه عبارت‌اند از:

  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: زمانی که شرکت‌ها یا اشخاص، خرید کالا یا اجرای پروژه‌ای را به مناقصه می‌گذارند، برای آنکه مطمئن شوند شرکت‌کنندگان در مناقصه برای ازمیدان‌به‌در‌کردن رقبا پیشنهادهای نامعقولی نمی‌دهند و واقعاً قصد انجام کار با همان قیمت و شرایط را دارند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه طلب می‌کنند. به‌عبارتی، این ضمانت‌نامه ریسک مناقصه‌گذارنده درخصوص اعلام قیمت‌های غیرمعقول و انصراف شرکت‌کنندگان را پوشش می‌دهد. متقاضیان شرکت در این نوع مناقصات می‌توانند از این نوع ضمانت‌نامه صندوق با شرایط ترجیحی بهره‌مند شوند.   

  • ضمانت‌نامه شرکت در مزایده: سازمان‌ها و شركت‌ها معمولاً اموال و لوازم مازاد بر احتياج خود را از طريق مزايده می‌فروشند. به‌منظور اطمينان از انجام این عمل و انصراف‌ندادن برنده مزايده و امضاي قرارداد مربوطه،‌ از همه شركت‌كنندگان در مزايده درخواست مي‌شود به‌همراه پیشنهاد‌های خود، برای ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مزایده نيز اقدام کنند. متقاضیان شرکت در این نوع مزایده‌ها می‌توانند از این نوع ضمانت‌نامه صندوق با شرایط ترجیحی بهره‌مند شوند.  

  • ضمانت‌نامه حسن انجام کار/تعهدات: این نوع ضمانت‌نامه زمانی صادر می‌شود که کارفرما یا خریدار بخواهد اطمینان یابد پیمانکار یا فروشنده قرارداد را تمام‌وکمال اجرا می‌کند یا نه. در اصل ذی‌نفع ضمانت‌نامه حسن انجام کار/تعهدات، درصورتی‌که کالاها یا خدمات را مطابق قرارداد پایه تحویل نگرفته باشد، برای مطالبه وجه ضمانت‌نامه اقدام می‌کند. متقاضیان دریافت این نوع ضمانت‌نامه می‌توانند از شرایط ترجیحی صندوق در صدور این نوع ضمانت‌نامه بهره‌مند شوند.  

  • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت: در بعضی قراردادها، فروشنده یا پیمانکار به‌منظور تأمین نقدینگی لازم برای انجام پروژه، در همان ابتدای کار، درصدی از ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد را به‌صورت پیش‌پرداخت از کارفرما یا خریدار طلب می‌کند. کارفرما برای اطمینان از اینکه در مقابل وجه پرداخت‌شده، کالا یا خدمات ارائه خواهد شد یا وجه پیش‌پرداخت مسترد می‌شود، از فروشنده یا پیمانکار، تقاضای ارائه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت می‌کند. متقاضیان دریافت این نوع ضمانت‌نامه می‌توانند از شرایط ترجیحی صندوق در صدور این نوع ضمانت‌نامه بهره‌مند شوند.  

  • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان: در بعضی از قراردادها طرفین توافق می‌کنند درصدی به‌عنوان تضمین انجام کامل پروژه تا مدتی نزد کارفرما یا خریدار باقی بماند، اما کارفرما می‌تواند در قبال ارائه ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان این وجه را به پیمانکار پرداخت کند. متقاضیان دریافت این نوع ضمانت‌نامه می‌توانند از شرایط ترجیحی صندوق در صدور این نوع ضمانت‌نامه بهره‌مند شوند. 

 

نکته: برای مشاهده مدارک لازم برای درخواست ضمانت‌نامه به صفحه اول «سامانه صدور ضمانت‌نامه» صندوق به آدرس zemanat.sif.ir مراجعه کنید.