خدمات الکترونیک

شرایط معرفی جهت دریافت تسهیلات بانکی

در چارچوب تفاهم‌نامه منعقده مابین «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و «بانک سپه» و براساس اهرمی ساختن منابع صندوق با منابع بانکی، پس از احراز شرایط ذیل، واحدهای تولیدی کوچک به بانک سپه برای اخذ تسهیلات، معرفی می‌شوند. سقف این تسهیلات بانکی 50 میلیارد ریال و سود بانکی بر اساس ضوابط بانک عامل 23% است که برای شرکت‌های دانش بنیان و صادراتی امکان تخصیص کارمزد 18 درصدی نیز وجود دارد. ضمانت‌نامه اعتباری صندوق به عنوان بخشی از وثایق مورد نیاز بانک خواهد بود.

 

 شرایط الزامی برای واحد تولیدی جهت معرف به بانک سپه جهت اخذ تسهیلات:

1- با توجه به شرایط موجود بانکی و تفاهم به عمل آمده، صرفا شرکت‌های تولیدی (دارای شخصیت حقوقی) امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را دارند و در حال حاضر امکان ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی وجود ندارد.

2- براساس لیست بیمه، تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر بوده و مجوز تولید از مراجع ذی صلاح داشته باشند.

3- متقاضی تسهیلات حتما باید بهره‌بردار باشد و در اظهارنامه عملکرد سال آخر، فروش مناسب داشته باشد.

4- نسبت مالکانه در ترازنامه باید بالای 15% باشد. (براساس مستندات اظهارنامه مالیاتی)

5- واحد تولیدی زیان‌ده نباشد. (براساس مستندات اظهارنامه مالیاتی)

6- واحد تولیدی مشمول ماده 141 قانون تجارت نباشد.

7- تسهیلات توسعه‌ای صرفا به واحدهایی تعلق می‌گیرد که با ظرفیت بالایی نسبت به ظرفیت اسمی در پروانه بهره‌برداری در حال فعالیت باشد. (براساس مستندات اظهارنامه مالیاتی)

8- میزان سرمایه در گردش قابل دریافت، براساس یک دوره سرمایه در گردش مورد نیاز (براساس مستندات اظهارنامه مالیاتی)، پس از کسر تسهیلات دریافتی قبلی از سیستم بانکی، تعیین می‌شود.

 

توجه : این تسهیلات به هیچ عنوان به طرح‌ها و واحدهای در حال تاسیس و احداث تعلق نمی‌گیرد.

 

  در صورت احراز شرایط فوق، برای ثبت نام می‌توانید به «سامانه صدور ضمانت‌نامه و تسهیلات ویژه متقاضیان» به آدرس http://zemanat.sif.ir/ مراجعه فرمائید.