خدمات الکترونیک

محاسبه گر کارمزد ضمانت‌نامه

کارمزد صدور ضمانت‌نامه با نرخ 1/5 درصد مبلغ ضمانت‌نامه برای سال اول و 0/25 درصد برای سال‌های بعد محاسبه شده و به‌صورت نقدی و یکجا قبل از صدور ضمانت‌نامه دریافت می‌‌شود. همچنین با توجه به نوع ضمانت‌نامه، رتبه اعتباری متقاضی و میزان و نوع وثایق دریافتی، حداکثر تا 50 درصد امکان تخفیف در مبلغ کارمزد وجود دارد.

متقاضیان محترم برای محاسبه مبلغ کارمزد ضمانت‌نامه مدنظر (قبل از اعمال تخفیف‌ها) می‌توانند وارد لینک زیر شوند و اطلاعات مربوط به مبلغ ضمانت‌نامه و مدت اعتبار ضمانت‌نامه را وارد کنند. 

بدیهی است که مبلغ نهایی کارمزد مبلغی است که کارشناسان صندوق پس از اخذ مصوبه هیئت‌مدیره، اتمام فرایند وثیقه‌سپاری و اعمال تخفیف‌ها به متقاضی اعلام می‌کنند.

برای محاسبه‌ کارمزد ضمانت‌نامه‌های صندوق از فرم ذیل استفاده کنید: