خدمات الکترونیک

راهنما نقشه

با هدف تسهیل ارائه خدمت به فعالان صنایع کوچک در استان‌های مختلف کشور، معاون صنایع کوچک «شرکت شهرک‌های صنعتی» هر استان در قامت نماینده صندوق عمل می‌کند. این نمایندگان می‌توانند به متقاضیان در اموری همچون معرفی خدمات صندوق، بررسی اولیه پرونده در سامانه، بازدید میدانی و بررسی مدارک فیزیکی کمک کنند.

لیست نمایندگان استانی