خدمات الکترونیک

تفاهم‌نامه‌ها

در راستای ارائه خدمات بهتر به فعالان صنایع کوچک، این صندوق به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با تعدادی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای حمایتی اقدام کرده است که لیست آن در جدول پایین آمده است.

 

 

 

ارائه خدمات صندوق و همکاری با نهادهای مالی، اعتباری، بانکی و حمایتی، به نهادهای فوق محدود نیست.