خدمات الکترونیک

نظارت و پایش طرح‌ها

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در راستای رسالت اصلی خود که کمک به توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است، پس از صدور ضمانت‌نامه، به نظارت دوره‌ای و پایش طرح‌ها اقدام میکند. برنامه بازدید میدانی از طرح‌های ضمانت‌شده صندوق با هدف نظارت بر حسن اجراي طرح‌ها، بازپرداخت بموقع اقساط، آگاهی نسبی از نحوه هزينه‌کرد تسهيلات دریافتی و اطمينان از ثمربخشي طرح‌ها ازجمله میزان افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال است. درصورتی‌که تسهیلات اعطایی بانک‌ها با اعمال سیستم نظارت مناسب صندوق و بانک پرداخت شود، در مرحله اول موجب حفظ منابع بانک‌ها با بازگشت اصل و سود تسهیلات می‌شود، به‌دنبال آن از پرداخت خسارت از سوی صندوق پیشگیری می‌کند و در مرحله بعد به رشد و توسعه صنایع کوچک و نهایتاً دستیابی به اهداف توسعه‌ای در سطح کلان می‌انجامد.

 

همچنین صندوق با عارضه‌یابی مشکلات، ضمن پیگیری و معرفی راه‌حل‌های مفید، در برطرف کردن مشکلات صنایع کوچک در حیطه وظایف و اختیارات خود سهیم می‌شود. درواقع صنایع کوچک پس از دریافت ضمانت‌نامه رها نمی‌شوند و تحت نظارت صندوق هستند. خروجی گزارش عارضه‌یابی نیز برای رفع مشکلات صنایع کوچک به متولیان استان ازجمله سازمان‌های صمت استان‌ها در سِمت دبیران ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها و معاون‌های صنایع کوچک، به عنوان نمایندگان استانی صندوق، فرستاده می‌شود.