آخرین خبر ها
فرایند و اهداف نظارت و ارزیابی در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
اهم مشکلات واحدهایی که مورد بازدید قرار گرفته اند
2/اردیبهشت/1398

پایش و نظارت در صندوق از اهمیت خاصی برخوردار است.صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در راستاي انجام وظايف وتحقق اهداف خود با همکاری شبكه بانکی(تحت نظارت بانک مرکزی جمهوري اسلامی ایران) ، اقدام به صدور انواع ضمانت نامه اعتباری و غیر اعتباری برای بنگاه های اقتصادی کوچک می نماید. اين صندوق جهت تقسيم درست و هوشمندانه بودجه حمايتي دولت ،ارزیابی و نظارت همه جانبه‌اي بر طرح های متقاضیان صنایع کوچک در قبل، حين اجرا و پس از انجام سرمایه گذاری داشته و همواره سعي در تسهیل سرمایه گذاری به طرح های صنایع کوچک و کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های صنایع کوچک و افزایش بهره وری و ارتقا سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در صنعت کشور و محرومیت زدایی مناطق غیر برخوردار قدم بر می دارد،که به نوبه خود در سطح کشور تنها صندوق ضمانت سرمایه گذاری در صنایع کوچک ایران است. این اقدام طی فرایند خاص و به منظور دستیابی به اهدافی خاص صورت می گیرد که به مهمترین آن اشاره می گردد: