آخرین خبر ها
مدیرعامل صندوق ضمانت‌ سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
صندوق ضمانت صنایع کوچک 6برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کرد
1/خرداد/1397

مدیرعامل صندوق ضمانت‌ سرمایه‌گذاری صنایع کوچک: دارایی این صندوق را یک هزار و 100 میلیارد ریال اعلام کرد که تاکنون 6 برابر آن ضمانتنامه اعتبار صادر کرده است.