آخرین خبر ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزایش یابد
26/اسفند/1396

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید ظرفیت و سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزایش یابد تا از این راه خدمات بهتری به تولیدکنندگان ارائه شود.