خدمات الکترونیک

تقدیر از 30 سال خدمت شرافتمندانه

مراسم تجليل از زحمات و خدمات صادقانه جناب آقای عالم اله ايري و سرکار خانم نسرين عبداله رضايي، از همکاران «صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک» که پس از 30 سال تلاش خستگی ناپذیر، به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، با حضور مديرعامل و مدیران صندوق برگزار شد.

اشتراک گذاری: