خدمات الکترونیک

سیزدهمین نمایشگاه کیش اینوکس 2021

سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کشور افتتاح شد.

اشتراک گذاری: